149 Sinonim Kata Menafsirkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 149 sinonim kata 'menafsirkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim menafsirkan

Sinonim Menafsirkan

 1. Menguraikan
 2. Melepaskan
 3. Menggeraikan
 4. Mengungkai
 5. Meriap
 6. Membelah
 7. Memecah-Mecah
 8. Memerai
 9. Memisahkan
 10. Mempreteli
 11. Memaparkan
 12. Membabarkan
 13. Membayankan
 14. Membeberkan
 15. Membentangkan
 16. Memerikan
 17. Menasyrihkan
 18. Mencuraikan
 19. Mendeskripsikan
 20. Menerangkan
 21. Menganalisis
 22. Mengelaborasikan
 23. Menggambarkan
 24. Menghamparkan
 25. Mengklarifikasikan
 26. Menjabarkan
 27. Menjelajahkan
 28. Menjelaskan
 29. Merentangkan
 30. Memerinci
 31. Terjemah
 32. Menerjemahkan
 33. Mengalihbahasakan
 34. Mengalihsuarakan
 35. Mengartikan
 36. Menginterpretasikan
 37. Memarafrasakan
 38. Menakwilkan
 39. Mensyarahkan
 40. Merumuskan
 41. Melukiskan
 42. Menceritakan
 43. Memaknai
 44. Memaknakan
 45. Memaklumkan
 46. Mengatakan
 47. Menyatakan
 48. Mengemukakan
 49. Mengutarakan
 50. Menyampaikan
 51. Menandaskan
 52. Menegaskan
 53. Menentukan
 54. Mengesahkan
 55. Menandakan
 56. Mengindikasikan
 57. Mengisyaratkan
 58. Memberitahukan
 59. Membuktikan
 60. Memperlihatkan
 61. Menunjukkan
 62. Menakrifkan
 63. Memutuskan
 64. Mendefinisikan
 65. Menyimpulkan
 66. Memaksudkan
 67. Mengapresiasi
 68. Mengasosiasikan
 69. Mengelaborasi
 70. Mengomentari
 71. Mengulas
 72. Mengupas
 73. Merepresentasikan
 74. Memparafrasekan
 75. Memahami
 76. Fasih
 77. Mahir
 78. Menguasai
 79. Memafhumi
 80. Memaklumi
 81. Mencerna
 82. Mengarifi
 83. Mengerti
 84. Mengetahui
 85. Menyelami
 86. Membaca
 87. Menangkap
 88. Memungkirkan
 89. Memungkiri
 90. Mengingkari
 91. Mengubah
 92. Meniadakan
 93. Menidakkan
 94. Menyangkal
 95. Memuliakan
 96. Bermadah
 97. Meluhurkan
 98. Memalangi
 99. Membesarkan
 100. Memperingati
 101. Memuja
 102. Memuji
 103. Memundi-Mundikan
 104. Menakzimkan
 105. Mengagungkan
 106. Mengendahkan
 107. Menghargai
 108. Menghormati
 109. Meninggikan
 110. Menjamu
 111. Menjunjung Tinggi
 112. Menyegani
 113. Meraikan
 114. Merayakan
 115. Mengklarifikasi
 116. Mengagak-Agihkan
 117. Mengembangkan
 118. Mengungkapkan
 119. Menakbirkan
 120. Menyingkapkan
 121. Baca
 122. Melafalkan
 123. Melisankan
 124. Membunyikan
 125. Mengaji
 126. Mengeja
 127. Mengucapkan
 128. Menuturkan
 129. Menyebut
 130. Menyuarakan
 131. Merapal
 132. Mendikte
 133. Mengimla
 134. Mendeteksi
 135. Mengindra
 136. Menginterprestasikan
 137. Memperhitungkan
 138. Memperkirakan
 139. Memprediksi
 140. Menaksir
 141. Menduga
 142. Menebak
 143. Menerka
 144. Mengantisipasi
 145. Meraba
 146. Meramalkan
 147. Menautkan
 148. Mengaitkan
 149. Menghubungkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata menafsirkan adalah menguraikan, melepaskan, menggeraikan, mengungkai, meriap. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik