157 Sinonim Kata Memastikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 157 sinonim kata 'memastikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim memastikan

Sinonim Memastikan

 1. Meyakinkan
 2. Membuktikan
 3. Memercayakan
 4. Menentukan
 5. Menetapkan
 6. Mengesahkan
 7. Mengiktikadkan
 8. Menunjukkan
 9. Menyungguhkan
 10. Andal
 11. Bonafide
 12. Kredibel
 13. Tepercaya
 14. Memasang
 15. Mematok
 16. Memutuskan
 17. Menetakkan
 18. Menyabitkan
 19. Menakdirkan
 20. Menggariskan
 21. Menyuratkan
 22. Menargetkan
 23. Menjadwalkan
 24. Memberlakukan
 25. Meratifikasi
 26. Meneguhkan
 27. Mengabadikan
 28. Mengekalkan
 29. Menguatkan
 30. Mengukuhkan
 31. Melantik
 32. Memilih
 33. Mengangkat
 34. Menunjuk
 35. Menaruh Harga
 36. Mengharuskan
 37. Mengikat
 38. Mensyaratkan
 39. Mewajibkan
 40. Membatasi
 41. Menakrifkan
 42. Mendefinisikan
 43. Menegapkan
 44. Merapatkan
 45. Membenarkan
 46. Menanggung
 47. Menegaskan
 48. Mengisbatkan
 49. Menerangkan
 50. Menjelaskan
 51. Menandaskan
 52. Menekankan
 53. Menggarisbawahi
 54. Mengutamakan
 55. Menandakan
 56. Tanggung
 57. Mencecap
 58. Mengalami
 59. Mengecap
 60. Mengenyam
 61. Meniti
 62. Menjalankan
 63. Merasakan
 64. Mendapat
 65. Menderita
 66. Mengidap
 67. Terkena
 68. Terserang
 69. Memikul
 70. Menuai
 71. Membiayai
 72. Memelihara
 73. Menafkahi
 74. Mengampu
 75. Mengongkosi
 76. Menjamin
 77. Merawat
 78. Mengangkut
 79. Memanggul
 80. Membopong
 81. Mendukung
 82. Mengusung
 83. Menyandang
 84. Menyangga
 85. Menakuk
 86. Menakik
 87. Mencatuk
 88. Menetak
 89. Menoreh
 90. Menukik
 91. Menahkikkan
 92. Menasdikkan
 93. Bersaksi
 94. Membulatkan
 95. Meluluskan
 96. Memproklamasikan
 97. Memvalidkan
 98. Menerima
 99. Mengabsahkan
 100. Mengabulkan
 101. Mengakui
 102. Mengiakan
 103. Mengikrarkan
 104. Mengiktirafkan
 105. Mengizinkan
 106. Mengonfirmasikan
 107. Mengumumkan
 108. Menyahihkan
 109. Menyatakan
 110. Menyempurnakan
 111. Menyetujui
 112. Menyuguhkan
 113. Mengambil
 114. Menuruti
 115. Memilah
 116. Memisah-Misahkan
 117. Menapis
 118. Meninting
 119. Menyaring
 120. Menyeleksi
 121. Menyortir
 122. Memestikan
 123. Memberdayakan
 124. Menabahkan
 125. Menegarkan
 126. Memantapkan
 127. Mengonsolidasikan
 128. Menerikkan
 129. Mengencangkan
 130. Mengeratkan
 131. Melegalkan
 132. Melegitimasikan
 133. Meluruskan
 134. Memberi
 135. Membetulkan
 136. Membolehkan
 137. Memperbaiki
 138. Memperkenankan
 139. Menahkikan
 140. Mengamini
 141. Mengasese
 142. Mengasi
 143. Menghalalkan
 144. Mengijabkan
 145. Mengoreksi
 146. Menyepakati
 147. Menyervis
 148. Menyesuaikan
 149. Meralat
 150. Mereparasi
 151. Merestui
 152. Perbolehkan
 153. Percaya
 154. Mengaku
 155. Berterus Terang
 156. Menganggap
 157. Menyanggupi

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata memastikan adalah meyakinkan, membuktikan, memercayakan, menentukan, menetapkan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait