135 Sinonim Memaparkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 135 sinonim kata 'memaparkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim memaparkan

Sinonim Memaparkan

 1. Menguraikan
 2. Melepaskan
 3. Menggeraikan
 4. Mengungkai
 5. Meriap
 6. Membelah
 7. Memecah-Mecah
 8. Memerai
 9. Memisahkan
 10. Mempreteli
 11. Membabarkan
 12. Membayankan
 13. Membeberkan
 14. Membentangkan
 15. Memerikan
 16. Menafsirkan
 17. Menasyrihkan
 18. Mencuraikan
 19. Mendeskripsikan
 20. Menerangkan
 21. Menganalisis
 22. Mengelaborasikan
 23. Menggambarkan
 24. Menghamparkan
 25. Mengklarifikasikan
 26. Menjabarkan
 27. Menjelajahkan
 28. Menjelaskan
 29. Merentangkan
 30. Memerinci
 31. Mengungkapkan
 32. Melahirkan
 33. Memanifestasikan
 34. Mencetuskan
 35. Mencurahkan
 36. Mengatakan
 37. Mengekspresikan
 38. Mengeluarkan
 39. Mengucapkan
 40. Mengutarakan
 41. Menyalurkan
 42. Menyampaikan
 43. Menyatakan
 44. Mendedahkan
 45. Mengekspos
 46. Menunjukkan
 47. Menyelakkan
 48. Menyibakkan
 49. Menyingkapkan
 50. Menyirapkan
 51. Membocorkan
 52. Membongkar
 53. Membuka
 54. Menelanjangi
 55. Menguak
 56. Menampakkan
 57. Memamerkan
 58. Memeragakan
 59. Menampilkan
 60. Memperlihatkan
 61. Mempertontonkan
 62. Memunculkan
 63. Menonjolkan
 64. Menyembulkan
 65. Mensyarahkan
 66. Membicarakan
 67. Melukiskan
 68. Merepresentasikan
 69. Papar
 70. Mengagak-Agihkan
 71. Jabar
 72. Memerincikan
 73. Menakrifkan
 74. Menceritakan
 75. Mendefinisikan
 76. Mengembangkan
 77. Mengisahkan
 78. Menurunkan
 79. Menyuratkan
 80. Merawikan
 81. Meriwayatkan
 82. Melebarkan
 83. Memampangkan
 84. Menggelar
 85. Menghujahkan
 86. Memvisualkan
 87. Mencitrakan
 88. Mengilustrasikan
 89. Memantulkan
 90. Membayangkan
 91. Mencerminkan
 92. Menjelmakan
 93. Mengelaborasi
 94. Memperdengarkan
 95. Memancarkan
 96. Mendengungkan
 97. Mengumandangkan
 98. Mengumumkan
 99. Menyebarkan
 100. Menyiarkan
 101. Menyuarakan
 102. Menyuguhkan
 103. Dedah
 104. Mendedah
 105. Menyelungkur
 106. Memberaikan
 107. Memburaikan
 108. Menceraikan
 109. Mencerai-Beraikan
 110. Meretas
 111. Menegaskan
 112. Meluruskan
 113. Membuntangkan
 114. Mementangkan
 115. Menebarkan
 116. Menegangkan
 117. Mengedangkan
 118. Mengulurkan
 119. Menjereng
 120. Menyimpirkan
 121. Meregangkan
 122. Membeber
 123. Bercerita
 124. Memaknakan
 125. Memaksudkan
 126. Memberitahukan
 127. Menakbirkan
 128. Menakwilkan
 129. Menandakan
 130. Mengartikan
 131. Mengulas
 132. Agak-Agih
 133. Mencatat
 134. Mengecam
 135. Mengkritik

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata memaparkan adalah menguraikan, melepaskan, menggeraikan, mengungkai, meriap. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait
i