73 Sinonim Melaporkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 73 sinonim kata 'melaporkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim melaporkan

Sinonim Melaporkan

 1. Mewartakan
 2. Melansir
 3. Melewarkan
 4. Memaklumkan
 5. Memberi Tahu
 6. Memberitakan
 7. Mengabarkan
 8. Mengumumkan
 9. Mengutuskan
 10. Menyiarkan
 11. Menyatakan
 12. Memaklumatkan
 13. Membentangkan
 14. Memberitahukan
 15. Membuktikan
 16. Memerikan
 17. Mempermaklumkan
 18. Memproklamasikan
 19. Mendeklarasikan
 20. Menerangkan
 21. Mengatakan
 22. Mengemukakan
 23. Mengetengahkan
 24. Mengungkapkan
 25. Mengusulkan
 26. Mengutarakan
 27. Menjelaskan
 28. Menunjukkan
 29. Menyampaikan
 30. Menyarankan
 31. Maklum
 32. Mahfum
 33. Mengerti
 34. Paham
 35. Mempernyatakan
 36. Mempertahukan
 37. Menceritakan
 38. Mengisyaratkan
 39. Mengobarkan
 40. Menyebarkan
 41. Pahama
 42. Pirsa
 43. Liput
 44. Meliput
 45. Mengadukan
 46. Mengkover
 47. Melafazkan
 48. Melahirkan
 49. Memadahkan
 50. Membahasakan
 51. Membilangkan
 52. Memerinci
 53. Menandaskan
 54. Mencetuskan
 55. Mencurahkan
 56. Menegaskan
 57. Mengekspresikan
 58. Menggambarkan
 59. Menginformasikan
 60. Mengisahkan
 61. Mengucapkan
 62. Mengujarkan
 63. Menuturkan
 64. Menyebutkan
 65. Menyuarakan
 66. Menakrifkan
 67. Mengawamkan
 68. Menyebarluaskan
 69. Menyerantakan
 70. Mempublikasikan
 71. Memerkarakan
 72. Mengacarakan
 73. Mengelah

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata melaporkan adalah mewartakan, melansir, melewarkan, memaklumkan, memberi tahu. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait