80 Sinonim Lenyai di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'lenyai' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim lenyai

Sinonim Lenyai

 1. Lunglai
 2. Langlai
 3. Lemah
 4. Lemas
 5. Lemau
 6. Lembam
 7. Letoi
 8. Litak
 9. Loyo
 10. Rengsa
 11. Ruai
 12. Teklok
 13. Gontai
 14. Bokoh
 15. Bopok
 16. Dengkik
 17. Lengai
 18. Lesu
 19. Lamban
 20. Layu
 21. Malas
 22. Lelah
 23. Letih
 24. Penat
 25. Lembek
 26. Empuk
 27. Gembur
 28. Kempuh
 29. Lembut
 30. Lunak
 31. Melempem
 32. Cengeng
 33. Lintuh
 34. Payah
 35. Rapuh
 36. Ringkih
 37. Lemah Gemulai
 38. Lembut Tulang
 39. Lentur
 40. Luwes
 41. Memutus Tulang
 42. Murung
 43. Sedih
 44. Benyai
 45. Layuh
 46. Celomes
 47. Menyerana
 48. Merana
 49. Mudah Sakit
 50. Penyakitan
 51. Rentan
 52. Pudar
 53. Soak
 54. Lambat
 55. Terbelakang
 56. Idiot
 57. Imbesil
 58. Tunagrahita
 59. Asfal
 60. Daif
 61. Hina
 62. Kecil
 63. Laif
 64. Lata
 65. Nista
 66. Remeh
 67. Rendah
 68. Lumpuh
 69. Petut
 70. Tepok
 71. Kuyu
 72. Luyu
 73. Melipu
 74. Membawat
 75. Meralip
 76. Redup
 77. Rudu
 78. Ruyup
 79. Sayu
 80. Suram

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata lenyai adalah lunglai, langlai, lemah, lemas, lemau. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait