73 Sinonim Keributan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 73 sinonim kata 'keributan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim keributan

Sinonim Keributan

 1. Turbulensi
 2. Gejolak
 3. Pusaran Angin
 4. Gangguan
 5. Huru-Hara
 6. Kekacauan
 7. Kemelut
 8. Pergolakan
 9. Tawur
 10. Tawuran
 11. Perkelahian
 12. Kericuhan
 13. Kerusuhan
 14. Kekalutan
 15. Keharuan
 16. Kesukaran
 17. Kerecokan
 18. Kegemparan
 19. Kekecohan
 20. Kebisingan
 21. Keonaran
 22. Kehuru-Haraan
 23. Kegaduhan
 24. Ketegangan
 25. Krisis
 26. Kegentingan
 27. Kecaburan
 28. Kesibukan
 29. Kegiatan
 30. Kerewelan
 31. Percekcokan
 32. Pertengkaran
 33. Keresahan
 34. Kegelisahan
 35. Kekhawatiran
 36. Prahara
 37. Angin Ribut
 38. Badai
 39. Topan
 40. Gelora
 41. Amuk
 42. Haru Biru
 43. Kalibut
 44. Kaos
 45. Kecabuhan
 46. Kontroversi
 47. Onar
 48. Gara-Gara
 49. Kecoh
 50. Sensasi
 51. Kerok
 52. Bingung
 53. Galau
 54. Kacau
 55. Masalah
 56. Persoalan
 57. Kekusutan
 58. Keruwetan
 59. Kesulitan
 60. Kegegeran
 61. Kehebohan
 62. Kekeruhan
 63. Simpang-Siuran
 64. Kompleksitas
 65. Anarki
 66. Kehingar-Bingaran
 67. Kekarutan
 68. Kerisauan
 69. Huru Hara
 70. Keriuhan
 71. Keramaian
 72. Bahana
 73. Kebingaran

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata keributan adalah turbulensi, gejolak, pusaran angin, gangguan, huru-hara. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait