64 Sinonim Kepastian di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 64 sinonim kata 'kepastian' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim kepastian

Sinonim Kepastian

 1. Keyakinan
 2. Agama
 3. Akidah
 4. Anutan
 5. Din
 6. Dogma
 7. Keimanan
 8. Kepercayaan
 9. Kredo
 10. Religi
 11. Tasdik
 12. Itikad
 13. Keseriusan
 14. Kesung-Guhan
 15. Keteguhan
 16. Ketentuan
 17. Ketetapan Hati
 18. Ketetapan
 19. Determinasi
 20. Kata Putus
 21. Kesimpulan
 22. Resolusi
 23. Dekrit
 24. Keputusan
 25. Garis
 26. Kadar
 27. Suratan Nasib
 28. Takdir
 29. Tulisan Nasib
 30. Syarat
 31. Tuntutan
 32. Ketegasan
 33. Kejelasan
 34. Pertimbangan
 35. Titik Kata
 36. Hasil
 37. Langkah
 38. Sikap
 39. Kehabisan
 40. Kekurangan
 41. Kemestian
 42. Keharusan
 43. Keniscayaan
 44. Kewajiban
 45. Iktikad
 46. Kebulatan Hati
 47. Maksud
 48. Niat
 49. Kehendak
 50. Kemauan
 51. Iman
 52. Kesungguhan
 53. Ikrar
 54. Akad
 55. Janji
 56. Kata Sepakat
 57. Padan
 58. Prasetia
 59. Sumpah
 60. Taki
 61. Penetapan
 62. Pengakuan
 63. Pengesahan
 64. Ratifikasi

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kepastian adalah keyakinan, agama, akidah, anutan, din. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait