67 Sinonim Ingkar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 67 sinonim kata 'ingkar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim ingkar

Sinonim Ingkar

 1. Meniada
 2. Menggaib
 3. Menghilang
 4. Menyangkal
 5. Sangkal
 6. Bantah
 7. Tolak
 8. Pusing Keling
 9. Berbalik
 10. Nafi
 11. Pembangkangan
 12. Pemungkiran
 13. Penampikan
 14. Penangkalan
 15. Penangkisan
 16. Pencegahan
 17. Penegahan
 18. Penentangan
 19. Penepisan
 20. Pengingkaran
 21. Penolakan
 22. Penyanggahan
 23. Penyangkalan
 24. Perlawanan
 25. Murtad
 26. Durhaka
 27. Kabil
 28. Kafir
 29. Keparat
 30. Membelot
 31. Mungkar
 32. Ridah
 33. Mungkir
 34. Berkhianat
 35. Cedera
 36. Lari
 37. Membantah
 38. Mengelak
 39. Menolak
 40. Menyanggah
 41. Menyolang
 42. Enggan
 43. Ogah
 44. Melanggar
 45. Mengabaikan
 46. Belot
 47. Durjana
 48. Jahil
 49. Subversif
 50. Balik Gagang
 51. Berbalik Arah
 52. Berpaling Hati
 53. Berpaling Tadah
 54. Bertualang
 55. Membalela
 56. Membangkang
 57. Mengkhianati
 58. Menyebelah
 59. Menyeberang
 60. Menyeleweng
 61. Menyimpang
 62. Berbelok
 63. Berganti Arah
 64. Berpaling Haluan
 65. Berputar
 66. Putar Balik
 67. Berubah Letak

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata ingkar adalah meniada, menggaib, menghilang, menyangkal, sangkal. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait