57 Sinonim Kata Dogma di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 57 sinonim kata 'dogma' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim dogma

Sinonim Dogma

 1. Keyakinan
 2. Agama
 3. Akidah
 4. Anutan
 5. Din
 6. Keimanan
 7. Kepercayaan
 8. Kredo
 9. Religi
 10. Tasdik
 11. Itikad
 12. Kepastian
 13. Keseriusan
 14. Kesung-Guhan
 15. Keteguhan
 16. Ketentuan
 17. Ketetapan Hati
 18. Teologi
 19. Doktrin
 20. Ilmu Agama
 21. Prinsip
 22. Asas
 23. Dasar
 24. Etika
 25. Hakikat
 26. Pokok
 27. Rukun
 28. Sendi
 29. Filsafat
 30. Mandu
 31. Opini
 32. Paham
 33. Pandangan
 34. Pendapat
 35. Pendirian
 36. Sikap
 37. Ajaran
 38. Diktum
 39. Etik
 40. Hukum
 41. Kaidah
 42. Patokan
 43. Pedoman
 44. Pijakan
 45. Kanon
 46. Dekrit
 47. Ordinansi
 48. Peraturan
 49. Regulasi
 50. Statuta
 51. Undang-Undang
 52. Akaid
 53. Aliran
 54. Ideologi
 55. Teori
 56. Iktikad
 57. Iman

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata dogma adalah keyakinan, agama, akidah, anutan, din. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik