61 Sinonim Kata Darah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 61 sinonim kata 'darah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim darah

Sinonim Darah

 1. Waton Watas
 2. Batas
 3. Talenta
 4. Bakat
 5. Pembawaan
 6. Saudara
 7. Ahli
 8. Batik
 9. Belahan
 10. Fitrah
 11. Kodrat
 12. Famili
 13. Anak
 14. Anak Cucu
 15. Angkatan
 16. Baka
 17. Batih
 18. Benih
 19. Bibit
 20. Cucu
 21. Sanak
 22. Dinasti
 23. Dulur
 24. Kadim
 25. Kaum
 26. Keluarga
 27. Kerabat
 28. Keturunan
 29. Klan
 30. Kulasentana
 31. Kulawangsa
 32. Kulit Daging
 33. Leluhur
 34. Marga
 35. Moyang
 36. Nenek
 37. Rumpun
 38. Sanak Saudara
 39. Sundut
 40. Titisan
 41. Trah
 42. Wangsa
 43. Zuriah
 44. Cairan
 45. Adat
 46. Bawaan
 47. Fiil
 48. Jibilah
 49. Karakter
 50. Kebiasaan
 51. Kepribadian
 52. Khuluk
 53. Perangai
 54. Personalitas
 55. Resam
 56. Sifat Asal
 57. Tabiat
 58. Takdir
 59. Talen
 60. Temperamen
 61. Watak

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata darah adalah waton watas, batas, talenta, bakat, pembawaan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik