243 Sinonim Bertemu di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 243 sinonim kata 'bertemu' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bertemu

Sinonim Bertemu

 1. Bertumbukan
 2. Bentrok
 3. Beradu
 4. Berantuk
 5. Berbenturan
 6. Berlanggaran
 7. Bertabrakan
 8. Bertarung
 9. Bertubrukan
 10. Bertembung
 11. Adu Jotos
 12. Bergocoh
 13. Berjotos
 14. Berkelahi
 15. Bertinju
 16. Jotos-Jotosan
 17. Berbarengan
 18. Bersamaan
 19. Bertepatan
 20. Berjumpa
 21. Berpapasan
 22. Bersemuka
 23. Bersobok
 24. Bersua
 25. Terserempak
 26. Cocok
 27. Klop
 28. Masuk
 29. Sesuai
 30. Sinkron
 31. Tembung
 32. Berpapakan
 33. Berciuman
 34. Bertatapan
 35. Bertemu Pandang
 36. Bertaut
 37. Bertangkup
 38. Mengatup
 39. Menutup
 40. Terkancing
 41. Terkatup
 42. Bercantum
 43. Berhubungan
 44. Berkaitan
 45. Berkoalisi
 46. Berpadu
 47. Berpaut
 48. Bersambung
 49. Bersangkutan
 50. Bersatu
 51. Bersebati
 52. Bertalian
 53. Jalin-Menjalin
 54. Mencantel
 55. Mencantol
 56. Menyangkut
 57. Bergandengan
 58. Berjabatan
 59. Berpegang Tangan
 60. Berpotongan
 61. Bersilangan
 62. Silang Selisih
 63. Melekat
 64. Terpaku
 65. Tertuju
 66. Berpusat
 67. Bertumpu
 68. Berangkaian
 69. Berantai
 70. Berasosiasi
 71. Bergabungan
 72. Bergiliran
 73. Berikatan
 74. Berkenaan
 75. Berkombinasi
 76. Berpautan
 77. Bersambungan
 78. Bersentuhan
 79. Bersinggungan
 80. Bertambatan
 81. Bertautan
 82. Bertimbal
 83. Sebati
 84. Setakar
 85. Sumbut
 86. Pantas
 87. Serasi
 88. Ada
 89. Kedapatan
 90. Terdapat
 91. Tersua
 92. Terjadi
 93. Terlaksana
 94. Bersongsong
 95. Bersomplokan
 96. Serempak
 97. Serentak
 98. Simultan
 99. Harmonis
 100. Selaras
 101. Beraduk
 102. Berbaur
 103. Bercampur
 104. Berfusi
 105. Bergabung
 106. Bergaul
 107. Bergugus
 108. Berhimpun
 109. Berintegrasi
 110. Berkelompok
 111. Berkumpul
 112. Bermufakat
 113. Berpumpun
 114. Bersekutu
 115. Bersepakat
 116. Berserikat
 117. Bersuatu
 118. Bersumber
 119. Bersyarikat
 120. Melebur
 121. Menyambung
 122. Menyatu
 123. Sepakat
 124. Berlawanan
 125. Antagonistis
 126. Antitetis
 127. Bersalahan
 128. Bertentangan
 129. Inkompatibel
 130. Inkonsisten
 131. Kontradiktif
 132. Paradoksal
 133. Senjang
 134. Terbalik
 135. Berkebalikan
 136. Bersebalikan
 137. Berseberangan
 138. Berlombaan
 139. Bergandingan
 140. Bersaingan
 141. Berburuk
 142. Bermusuhan
 143. Berselisih
 144. Berseteru
 145. Bertelingkah
 146. Bertikai
 147. Bercanggah
 148. Bertengkar
 149. Berbantah
 150. Jodoh
 151. Pas
 152. Ketemu
 153. Ketemuan
 154. Jumpa
 155. Sua
 156. Temu
 157. Menghadapi
 158. Melawan
 159. Memaksudkan
 160. Membangkang
 161. Membantah
 162. Menagak
 163. Menahan
 164. Menempuh
 165. Menemui
 166. Menentang
 167. Mengalami
 168. Menghadang
 169. Menjelang
 170. Menjumpai
 171. Menuju
 172. Menyambut
 173. Menyongsong
 174. Menampung
 175. Menangkis
 176. Menantang
 177. Merencah
 178. Bertanding
 179. Melayani
 180. Mengembari
 181. Dapat
 182. Angsal
 183. Becus
 184. Beroleh
 185. Bisa
 186. Boleh
 187. Cakap
 188. Kuasa
 189. Mampu
 190. Pandai
 191. Sanggup
 192. Berhasil
 193. Memperoleh
 194. Menerima
 195. Mungkin
 196. Raih
 197. Tercapai
 198. Terima
 199. Kena
 200. Tertangkap
 201. Akur
 202. Berbetulan
 203. Searah
 204. Sebahu
 205. Sehaluan
 206. Seia Sekata
 207. Sejalan
 208. Sepaham
 209. Sependirian
 210. Seragam
 211. Setubuh
 212. Setuju
 213. Betul
 214. Sreg
 215. Tepat
 216. Akseptabel
 217. Layak
 218. Patut
 219. Tampan
 220. Asri
 221. Berpatutan
 222. Kompatibel
 223. Mengena
 224. Sajak
 225. Setimpal
 226. Sebabat
 227. Sebanding
 228. Sebaya
 229. Sederajat
 230. Seimbang
 231. Sejajar
 232. Sekelas
 233. Selevel
 234. Sepadan
 235. Setara
 236. Setimbang
 237. Setingkat
 238. Antuk
 239. Berlaga
 240. Berlanggar
 241. Berlawan
 242. Bersabung
 243. Bertumbuk

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bertemu adalah bertumbukan, bentrok, beradu, berantuk, berbenturan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Sebelumnya

Berlanggar
Antuk
Berurut
Berderet
Berbaris
SINONIM