45 Sinonim Bertakhta di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 45 sinonim kata 'bertakhta' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bertakhta

Sinonim Bertakhta

 1. Memerintah
 2. Berkuasa
 3. Berkerajaan
 4. Bersemayam
 5. Bersinggasana
 6. Berkedudukan
 7. Bertahana
 8. Berdiam
 9. Berdomisili
 10. Tinggal
 11. Terpatri
 12. Terpendam
 13. Tersimpan
 14. Duduk
 15. Menyuruh
 16. Memimpin
 17. Mendominasi
 18. Mengampukan
 19. Mengelola
 20. Mengurus
 21. Menadbirkan
 22. Berdaulat
 23. Berdaya
 24. Bergigi
 25. Berhak
 26. Berkekuatan
 27. Berkemampuan
 28. Berkesanggupan
 29. Berkompeten
 30. Berpengaruh
 31. Bertanduk
 32. Berwenang
 33. Berwibawa
 34. Dominan
 35. Kuat
 36. Berada
 37. Berpusat
 38. Berfungsi
 39. Berlaku
 40. Berperan
 41. Bertindak
 42. Berkelas
 43. Berpangkat
 44. Berstatus
 45. Beralamat

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bertakhta adalah memerintah, berkuasa, berkerajaan, bersemayam, bersinggasana. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait