57 Sinonim Kata Berserikat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 57 sinonim kata 'berserikat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berserikat

Sinonim Berserikat

 1. Berekanan
 2. Berkolaborasi
 3. Berkongsi
 4. Bermitra
 5. Berpartner
 6. Bersekutu
 7. Bergabung
 8. Bersatu
 9. Berkawan
 10. Berteman
 11. Berkolusi
 12. Berkomplot
 13. Bersekongkol
 14. Beraduk
 15. Berbaur
 16. Bercampur
 17. Berfusi
 18. Bergaul
 19. Bergugus
 20. Berhimpun
 21. Berintegrasi
 22. Berkelompok
 23. Berkumpul
 24. Bermufakat
 25. Berpadu
 26. Berpumpun
 27. Berpusat
 28. Bersambung
 29. Bersepakat
 30. Bersuatu
 31. Bersumber
 32. Bersyarikat
 33. Bertaut
 34. Bertemu
 35. Melebur
 36. Menyambung
 37. Menyatu
 38. Sepakat
 39. Berekan
 40. Bersahabat
 41. Berpasangan
 42. Bekerja Sama
 43. Berangkulan
 44. Sandar-Menyandar
 45. Beregu
 46. Bergerombol
 47. Berkerumun
 48. Berombongan
 49. Berpartai
 50. Berpasuk
 51. Bersama-Sama
 52. Berasosiasi
 53. Bercantum
 54. Bergugus-Gugus
 55. Berikat
 56. Berkoalisi
 57. Berkongkalikong

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berserikat adalah berekanan, berkolaborasi, berkongsi, bermitra, berpartner. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik