76 Sinonim Berpusat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 76 sinonim kata 'berpusat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berpusat

Sinonim Berpusat

 1. Bertaut
 2. Bertangkup
 3. Mengatup
 4. Menutup
 5. Terkancing
 6. Terkatup
 7. Bercantum
 8. Berhubungan
 9. Berjumpa
 10. Berkaitan
 11. Berkoalisi
 12. Berpadu
 13. Berpaut
 14. Bersambung
 15. Bersangkutan
 16. Bersatu
 17. Bersebati
 18. Bersua
 19. Bertalian
 20. Bertemu
 21. Jalin-Menjalin
 22. Mencantel
 23. Mencantol
 24. Menyangkut
 25. Bergandengan
 26. Berjabatan
 27. Berpegang Tangan
 28. Berpotongan
 29. Bersilangan
 30. Silang Selisih
 31. Melekat
 32. Terpaku
 33. Tertuju
 34. Bertumpu
 35. Beraduk
 36. Berbaur
 37. Bercampur
 38. Berfusi
 39. Bergabung
 40. Bergaul
 41. Bergugus
 42. Berhimpun
 43. Berintegrasi
 44. Berkelompok
 45. Berkumpul
 46. Bermufakat
 47. Berpumpun
 48. Bersekutu
 49. Bersepakat
 50. Berserikat
 51. Bersuatu
 52. Bersumber
 53. Bersyarikat
 54. Melebur
 55. Menyambung
 56. Menyatu
 57. Sepakat
 58. Berpunca
 59. Berasal
 60. Bermula
 61. Berpangkal
 62. Bertolak
 63. Berfokus
 64. Berkedudukan
 65. Berada
 66. Berdomisili
 67. Bersemayam
 68. Bersinggasana
 69. Berfungsi
 70. Berlaku
 71. Berperan
 72. Bertindak
 73. Berkelas
 74. Berpangkat
 75. Berstatus
 76. Bertakhta

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berpusat adalah bertaut, bertangkup, mengatup, menutup, terkancing. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait