89 Sinonim Kata Berjuang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 89 sinonim kata 'berjuang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berjuang

Sinonim Berjuang

 1. Berusaha
 2. Bergerak
 3. Berikhtiar
 4. Berjerih Payah
 5. Bertenggang
 6. Berupaya
 7. Mencari Akal
 8. Mencari Jalan
 9. Merakit
 10. Mereka
 11. Berbisnis
 12. Bertempur
 13. Berperang
 14. Beradu
 15. Bergelut
 16. Berkelahi
 17. Berlaga
 18. Bertarung
 19. Atas-Mengatasi
 20. Beradu Kekuatan
 21. Bergontok
 22. Berjuak
 23. Berkompetisi
 24. Berlawan
 25. Berlomba
 26. Berpupuh
 27. Bersabung
 28. Bersaing
 29. Bertanding
 30. Bertaruh
 31. Beradu Lidah
 32. Beradu Mulut
 33. Bertengkar Mulut
 34. Berbahas
 35. Berbalah
 36. Berbantahan
 37. Bercekcok
 38. Berdebat
 39. Berdialog
 40. Bergaduh
 41. Bersalahan
 42. Bertukar Pikiran
 43. Perang Mulut
 44. Berantuk
 45. Berbenturan
 46. Berciuman
 47. Berdampak
 48. Berlanggaran
 49. Bersomplokan
 50. Bertabrakan
 51. Bertubrukan
 52. Bertumbukan
 53. Berkontes
 54. Berlawanan
 55. Berpacu
 56. Berantem
 57. Bergulat
 58. Bergumul
 59. Bertengkar
 60. Bertinju
 61. Beradu Buku Tangan
 62. Beradu Jotos
 63. Beramuk-Amukan
 64. Berbantah
 65. Bercakaran
 66. Bercekak
 67. Bercek-Cok
 68. Berhantam-Hantaman
 69. Berjotos
 70. Berkeras-Kerasan
 71. Berselisih
 72. Bersengketa
 73. Bersesah
 74. Bersitegang
 75. Bertangkap
 76. Bertegang-Tegangan
 77. Bertikai
 78. Bertikam
 79. Bertumbuk
 80. Juang
 81. Bekerja Keras
 82. Membanting Tulang
 83. Memeras Keringat
 84. Gulat
 85. Bergolek
 86. Berguling
 87. Mengangkat Senjata
 88. Memberontak
 89. Menyerang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berjuang adalah berusaha, bergerak, berikhtiar, berjerih payah, bertenggang. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik