76 Sinonim Berbincang-Bincang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 76 sinonim kata 'berbincang-bincang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berbincang-bincang

Sinonim Berbincang-Bincang

 1. Bertukar Pikiran
 2. Berbahasan
 3. Berdebat
 4. Berdialog
 5. Berdiskusi
 6. Berunding
 7. Bersapaan
 8. Bercakap-Cakap
 9. Bercelatuk
 10. Bercengkerama
 11. Beromong-Omong
 12. Berandai-Andai
 13. Berbual-Bual
 14. Berlabun-Labun
 15. Bertutur Kata
 16. Memburas
 17. Mengembur
 18. Mengobrol
 19. Obrol
 20. Berbicara
 21. Bercerita
 22. Merumpi
 23. Kembur
 24. Berbeka
 25. Berbua-Bual
 26. Beranggar Pikiran
 27. Berpolemik
 28. Bersoal Jawab
 29. Bertanya Jawab
 30. Bercanda
 31. Bercumbuan
 32. Bercura
 33. Bergarah
 34. Bergurau
 35. Berkecanduan
 36. Berkelakar
 37. Berolok-Olok
 38. Berseloroh
 39. Mencadai
 40. Bermain-Main
 41. Celatuk
 42. Beromong Kosong
 43. Membual
 44. Membeka
 45. Membujuk
 46. Mencumbu
 47. Mendekati
 48. Mengelon
 49. Menggumbuk
 50. Menjinaki
 51. Merayu
 52. Bermongomong
 53. Beramah Tamah
 54. Berembuk
 55. Bermusyawarah
 56. Membahas
 57. Berbalah
 58. Berbantah
 59. Membicarakan
 60. Membincangkan
 61. Mempercakapkan
 62. Mempersoalkan
 63. Memusyawarahkan
 64. Mendebat
 65. Mendiskusikan
 66. Menelaah
 67. Menganalisis
 68. Mengkaji
 69. Mengkritik
 70. Mengulas
 71. Mengupas
 72. Mengurai
 73. Menyelidiki
 74. Merembukkan
 75. Meributkan
 76. Merundingkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berbincang-bincang adalah bertukar pikiran, berbahasan, berdebat, berdialog, berdiskusi. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik