143 Sinonim Kata Berbantah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 143 sinonim kata 'berbantah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berbantah

Sinonim Berbantah

 1. Bertopang
 2. Beradu Mulut
 3. Bercekcok
 4. Bertengkar Mulut
 5. Perang Mulut
 6. Berdebat
 7. Bertarung
 8. Bertengkar
 9. Tingkuh
 10. Bertingkuh
 11. Bercakar-Cakaran
 12. Bergaduh
 13. Bertikai
 14. Bentrok
 15. Berkelahi
 16. Berselisih
 17. Bersengketa
 18. Bertelingkah
 19. Ribut
 20. Bertekak
 21. Beradu Lidah
 22. Berbalah
 23. Bersalahan
 24. Bercekak
 25. Bermusuhan
 26. Berseteru
 27. Bertaki
 28. Berbeda
 29. Berlainan
 30. Berparak
 31. Berjarak
 32. Terpaut
 33. Berburuk
 34. Bercekit
 35. Bergontok
 36. Berguam
 37. Berlawanan
 38. Bersanggit
 39. Berseberangan
 40. Bersawala
 41. Berdialog
 42. Berdiskusi
 43. Antagonistis
 44. Antitetis
 45. Bertentangan
 46. Bertubrukan
 47. Bertumbukan
 48. Berlanggaran
 49. Inkompatibel
 50. Inkonsisten
 51. Kontradiktif
 52. Paradoksal
 53. Senjang
 54. Terbalik
 55. Berkebalikan
 56. Bersebalikan
 57. Bersemuka
 58. Bertemu
 59. Berlombaan
 60. Bergandingan
 61. Bersaingan
 62. Bercanggah
 63. Berlaga
 64. Beradu
 65. Beragah
 66. Berantuk
 67. Berkompetensi
 68. Berlomba
 69. Berperang
 70. Berpupuh
 71. Bersabung
 72. Bersaing
 73. Bersentuh
 74. Bersulang
 75. Bertabrakan
 76. Bertanding
 77. Bertempur
 78. Bertumbuk
 79. Beradu Buku Tangan
 80. Beradu Jotos
 81. Beramuk-Amukan
 82. Berantem
 83. Bercakaran
 84. Bercek-Cok
 85. Bergelut
 86. Bergumul
 87. Berhantam-Hantaman
 88. Berjotos
 89. Berjuang
 90. Berkeras-Kerasan
 91. Bersesah
 92. Bersitegang
 93. Bertangkap
 94. Bertegang-Tegangan
 95. Bertikam
 96. Bertinju
 97. Beranggar Lidah
 98. Beranggar Pikiran
 99. Berbahas
 100. Bercaran
 101. Bersilat Kata
 102. Lidah
 103. Bersisalak
 104. Bersoal Jawab
 105. Bertengking
 106. Bertukar Pendapat
 107. Bertukar Pikiran
 108. Berbenturan
 109. Berantukan
 110. Berbentrokan
 111. Berdampak
 112. Bersentuhan
 113. Bersinggungan
 114. Bersomplokan
 115. Bertembung
 116. Berbeda Pendapat
 117. Berdiam-Diaman
 118. Berpolemik
 119. Bersilat Lidah
 120. Perang Bicara
 121. Berembuk
 122. Bermufakat
 123. Membahas
 124. Berbicara
 125. Berbincang-Bincang
 126. Membicarakan
 127. Membincangkan
 128. Mempercakapkan
 129. Mempersoalkan
 130. Memusyawarahkan
 131. Mendebat
 132. Mendiskusikan
 133. Menelaah
 134. Menganalisis
 135. Mengkaji
 136. Mengkritik
 137. Mengulas
 138. Mengupas
 139. Mengurai
 140. Menyelidiki
 141. Merembukkan
 142. Meributkan
 143. Merundingkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berbantah adalah bertopang, beradu mulut, bercekcok, bertengkar mulut, perang mulut. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik