82 Sinonim Barang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 82 sinonim kata 'barang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim barang

Sinonim Barang

 1. Zat
 2. Benda
 3. Jasad
 4. Materi
 5. Entitas
 6. Maujud
 7. Anasir
 8. Elemen
 9. Komponen
 10. Unsur
 11. Walau
 12. Baik
 13. Biar
 14. Dan Jika
 15. Dan Sekiranya
 16. Kendati
 17. Meski
 18. Pun
 19. Produk
 20. Buatan
 21. Ciptaan
 22. Komoditas
 23. Keluaran
 24. Kreasi
 25. Produksi
 26. Rakitan
 27. Buah
 28. Efek
 29. Hasil
 30. Konsekuensi
 31. Muatan
 32. Bagasi
 33. Bawaan
 34. Beban
 35. Isi
 36. Bahara
 37. Semestinya
 38. Adil
 39. Sebaiknya
 40. Sebenarnya
 41. Seharusnya
 42. Selayaknya
 43. Sememangnya
 44. Sepantasnya
 45. Sepatutnya
 46. Sepertinya
 47. Sewajarnya
 48. Sewajibnya
 49. Seyogianya
 50. Bahan
 51. Gatra
 52. Objek
 53. Pelajaran
 54. Sesuatu
 55. Substansi
 56. Subjek
 57. Wujud
 58. Kurang Lebih
 59. Agak
 60. Kira-Kira
 61. Sekitar
 62. Dagangan
 63. Kadar
 64. Lebih Kurang
 65. Takah-Takahnya
 66. Kiranya
 67. Perkiraan
 68. Prediksi
 69. Taksiran
 70. Terkaan
 71. Kargo
 72. Arta
 73. Aset
 74. Banda
 75. Harta
 76. Kekayaan
 77. Gawai
 78. Perabot
 79. Peralatan
 80. Peranti
 81. Perkakas
 82. Perlengkapan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata barang adalah zat, benda, jasad, materi, entitas. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Sebelumnya

Bagasi
Tegap
Kukuh
Kokoh
Kekar
SINONIM