107 Sinonim Bahana di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 107 sinonim kata 'bahana' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bahana

Sinonim Bahana

 1. Tegas
 2. Bayan
 3. Berandang
 4. Curai
 5. Eksplisit
 6. Gamblang
 7. Jelas
 8. Kasar
 9. Kentara
 10. Mencolok
 11. Nyata
 12. Terang
 13. Tebal
 14. Definit
 15. Kategoris
 16. Pasti
 17. Positif
 18. Tandas
 19. Tentu
 20. Dogmatis
 21. Suara
 22. Bunyi
 23. Vokal
 24. Bicara
 25. Perkataan
 26. Tuturan
 27. Ucapan
 28. Aspirasi
 29. Harapan
 30. Paham
 31. Pandangan
 32. Pendapat
 33. Pendirian
 34. Setem
 35. Kumandang
 36. Dengung
 37. Gaung
 38. Gema
 39. Kemandang
 40. Menonjol
 41. Tersurat
 42. Bertalun-Talun
 43. Gemuruh
 44. Dahanam
 45. Deru
 46. Gelegar
 47. Kegaduhan
 48. Getaran
 49. Resonansi
 50. Sipongang
 51. Talun
 52. Tala
 53. Terbuka
 54. Transparan
 55. Mengebuh
 56. Mengorok
 57. Getaran Suara
 58. Dahsyat
 59. Azmat
 60. Hebat
 61. Luar Biasa
 62. Ramai
 63. Sengit
 64. Seru
 65. Spektakuler
 66. Amat Sangat
 67. Terlalu
 68. Terlampau
 69. Burai
 70. Buyar
 71. Lepas
 72. Tercerai
 73. Terurai
 74. Colok
 75. Mencoblos
 76. Mencocok
 77. Menjolok
 78. Menusuk
 79. Menyadau
 80. Menyodok
 81. Menyogok
 82. Meranggah
 83. Merogok
 84. Merunjang
 85. Sabit
 86. Terlihat
 87. Benderang
 88. Calak
 89. Cemerlang
 90. Cerah
 91. Nada
 92. Lafaz
 93. Laras
 94. Pengucapan
 95. Sebutan
 96. Diktum
 97. Isi
 98. Kandungan
 99. Maksud
 100. Kebisingan
 101. Kebingaran
 102. Kegemparan
 103. Kehebohan
 104. Keributan
 105. Keriuhan
 106. Jernih
 107. Tajali

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bahana adalah tegas, bayan, berandang, curai, eksplisit. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Sebelumnya

Resep
Ramuan
Bumbu
Tatal
Tarahan Kayu
SINONIM