56 Sinonim Atas-Mengatasi di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 56 sinonim kata 'atas-mengatasi' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim atas-mengatasi

Sinonim Atas-Mengatasi

 1. Bertarung
 2. Beradu Kekuatan
 3. Bergontok
 4. Berjuak
 5. Berjuang
 6. Berkelahi
 7. Berkompetisi
 8. Berlaga
 9. Berlawan
 10. Berlomba
 11. Berperang
 12. Berpupuh
 13. Bersabung
 14. Bersaing
 15. Bertanding
 16. Bertaruh
 17. Bertempur
 18. Beradu Lidah
 19. Beradu Mulut
 20. Bertengkar Mulut
 21. Berbahas
 22. Berbalah
 23. Berbantahan
 24. Bercekcok
 25. Berdebat
 26. Berdialog
 27. Bergaduh
 28. Bersalahan
 29. Bertukar Pikiran
 30. Perang Mulut
 31. Beradu
 32. Berantuk
 33. Berbenturan
 34. Berciuman
 35. Berdampak
 36. Berlanggaran
 37. Bersomplokan
 38. Bertabrakan
 39. Bertubrukan
 40. Bertumbukan
 41. Berkontes
 42. Berlawanan
 43. Berpacu
 44. Adu Cepat
 45. Bersilaju
 46. Berkompetensi
 47. Berdahulu-Dahuluan
 48. Berasak-Asakan
 49. Berebut-Rebutan
 50. Berkonkurensi
 51. Berlaju-Lajuan
 52. Berlombaan
 53. Berlomba-Lomba
 54. Bersaingan
 55. Bersusul-Susulan
 56. Berlawan-Lawanan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata atas-mengatasi adalah bertarung, beradu kekuatan, bergontok, berjuak, berjuang. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik